Cor Hund (1915-2008)

WILLY MET HET MANDJE
1958 | brons
bruikleen Beelden aan Zee, Den Haag

De Amsterdamse beeldhouwer Cor Hund werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeleid aan de Rijksakademie. Tussen 1948 en 1981 gaf hij er zelf les. Hij gold als een groot talent, maar door twijfel en zelfkritiek bleven opdrachten vaak steken in de ontwerpfase. Hij had een voorkeur voor onderwerpen uit de privésfeer. Willy met het mandje stelt zijn echtgenote Willy Smit voor, die ook kunstenaar was. Het is een alledaags tafereel dat door zijn grote vanzelfsprekendheid toch iets heroïsch krijgt. Hund maakte het beeld in 1958 tijdens een zomercursus bij de Italiaanse beeldhouwer Giacomo Manzú in Salzburg.

Cor Hund (1915-2008)

WILLY MET HET MANDJE
1958 | brons
bruikleen Beelden aan Zee, Den Haag

De Amsterdamse beeldhouwer Cor Hund werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeleid aan de Rijksakademie. Tussen 1948 en 1981 gaf hij er zelf les. Hij gold als een groot talent, maar door twijfel en zelfkritiek bleven opdrachten vaak steken in de ontwerpfase. Hij had een voorkeur voor onderwerpen uit de privésfeer. Willy met het mandje stelt zijn echtgenote Willy Smit voor, die ook kunstenaar was. Het is een alledaags tafereel dat door zijn grote vanzelfsprekendheid toch iets heroïsch krijgt. Hund maakte het beeld in 1958 tijdens een zomercursus bij de Italiaanse beeldhouwer Giacomo Manzú in Salzburg.