Nel van Lith (1932)

DE FAMILIE
1973 | kalksteen
bruikleen particuliere collectie

In 1951 was Nel van Lith de jongste leerling in de beeldhouwklas van Piet Esser op de Rijksakademie in Amsterdam. Met haar keuze voor het beeldhouwerschap volgde ze haar vader Hubert van Lith. De mens is haar belangrijkste onderwerp. Ze streeft niet naar realisme, maar naar een zo sterk mogelijke expressie. Het materiaalgebruik – brons of steen – wordt daarop aangepast. Het beeld Familie is van kalksteen en toont een ouderpaar met twee kinderen. Gehouwen uit één blok zijn de figuren letterlijk met elkaar verbonden. Tegelijkertijd lijken ze zich van elkaar los te willen maken. “De bron waaruit ik werk is het gewone leven,” aldus Van Lith, “met alles wat daarbij hoort. Ook verdriet en ellende.”

Nel van Lith (1932)

DE FAMILIE
1973 | kalksteen
bruikleen particuliere collectie

In 1951 was Nel van Lith de jongste leerling in de beeldhouwklas van Piet Esser op de Rijksakademie in Amsterdam. Met haar keuze voor het beeldhouwerschap volgde ze haar vader Hubert van Lith. De mens is haar belangrijkste onderwerp. Ze streeft niet naar realisme, maar naar een zo sterk mogelijke expressie. Het materiaalgebruik – brons of steen – wordt daarop aangepast. Het beeld Familie is van kalksteen en toont een ouderpaar met twee kinderen. Gehouwen uit één blok zijn de figuren letterlijk met elkaar verbonden. Tegelijkertijd lijken ze zich van elkaar los te willen maken. “De bron waaruit ik werk is het gewone leven,” aldus Van Lith, “met alles wat daarbij hoort. Ook verdriet en ellende.”